دوره آموزشی بازرگانی بین الملل

/دوره آموزشی بازرگانی بین الملل
دوره آموزشی بازرگانی بین الملل

دوره آموزشی بازرگانی بین الملل

دپارتمان و گروه : گروه مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : جمعه 30 شهریور 1397
مدت دوره : 36 ساعت
جمعه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 750,000 تومان675,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.