دوره آموزشی ۱حسابداری خدماتی مالی

دوره آموزشی ۱حسابداری خدماتی مالی

دوره آموزشی ۱حسابداری خدماتی مالی

توضیحات دوره حسابداری خدماتی (مالی 1) :

دوره حسابداری خدماتی :
توانایی در تهیه و تنظیم گزارشات مالی، چگونگی ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر، تهیه تراز آزمایشی تعدیل حسابها، تنظیم کاربرگ و بستن حسابها

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 22 اردیبهشت 1397
مدت دوره : 50 ساعت
شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 845,000 تومان760,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.