(طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی (کوتاه مدت

/(طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی (کوتاه مدت
(طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی (کوتاه مدت

(طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی (کوتاه مدت

توضیحات کلاس :

در این دوره دروس پایه معماری داخلی آموزش داده می شود و پیش نیاز دوره های معماری داخلی متوسطه و پیشرفته است .مدت زمان دوره ۱۳۸ساعت و حدود۳ ماه میباشد. .در زیر به اختصار دروس آموزشی  این دوره  معرفی می شوند .برای آشنایی با دروس دوره های بعدی به صفحه مورد نظر آن مراجعه فرمایید .

برای شرکت در این دوره ها نیازی نیست معمار باشید،با ما (معمار و طراح داخلی )می شوید .

طراحی و تنظیم سر فصل های تمامی دوره ها مناسب غیر معماران و معماران می باشد.

(با بهرمندی از اساتید و مدرسین با سابقه دانشکده های هنر و معماری )

لازم به ذکر است پس از پایان دوره گواهینامه مجتمع فنی تهران (۲ زبانه)و مدرک بین ا لمللی (در صورت تقاضا )به هنر جو اهدا خواهد شد .

دروس مطرح شده در دوره مقدماتی:

 (فراگیری اصول نقشه کشی و نقشه خوانی (نقشه کشی

(آشنایی با نحوه طراحی با دست و ارائه (اسکیس و راندو

(کاربرد رایانه در معماری و ترسیم نقشه ها (اتوکد

ؤآشنایی با مبانی طراحی و رنگ شناسی و… (درک معماری