دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)

/دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)
دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)

دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ گزارش های مالی میان دوره ای و انواع ترازهای آزمایشی

_ تهیه صورت های مالی نهایی، بستن حساب ها، سند افتتاحیه

_ آشنایی با استانداردهای حسابداری

_ و…

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 23 مرداد 1399
مدت دوره : 50 ساعت
پنجشنبه از 14:30 تا 20:30
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 1,200,000 تومان960,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید