دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)

دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)

دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)

توضیحات دوره حسابداری خدماتی (مالی 1) :

دوره حسابداری خدماتی :
توانایی در تهیه و تنظیم گزارشات مالی، چگونگی ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر، تهیه تراز آزمایشی تعدیل حسابها، تنظیم کاربرگ و بستن حسابها

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ گزارش های مالی میان دوره ای و انواع ترازهای آزمایشی

_ تهیه صورت های مالی نهایی، بستن حساب ها، سندد افتتاحیه

_ آشنایی با استانداردهای حسابداری

_ و…

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 21 بهمن 1397
مدت دوره : 50 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 08:00 تا 13:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 845,000 تومان676,000 تومان