دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)

/دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)
دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)

دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ گزارش های مالی میان دوره ای و انواع ترازهای آزمایشی

_ تهیه صورت های مالی نهایی، بستن حساب ها، سند افتتاحیه

_ آشنایی با استاندادهای حسابداری

_ و …

 

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 29 خرداد 1398
مدت دوره : 50 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 08:00 تا 13:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 970,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.