دوره آموزشی مدیریت تبلیغات مجتمع فنی تهران

///دوره آموزشی مدیریت تبلیغات مجتمع فنی تهران
دوره آموزشی مدیریت تبلیغات مجتمع فنی تهران

دوره آموزشی مدیریت تبلیغات مجتمع فنی تهران

توضیحات کلاس :

مدیریت تبلیغات مجتمع فنی تهران

در دوره مدیریت تبلیغات مجتمع فنی تهران دانشجویان و مدیران با اصول و مبانی تبلیغات و نیز انواع تبلیغات اعم از تبلیغات دیداری و شنیداری، تبیلغات محیطی و تبلیغات چاپی و
غیره به صورت تئوریک و کابردی آشنا می شوند. در دوره مدیریت تبلیغات به بررسی تاثیر گذاری انواع تبلیغات روی مخاطبان بالقوه و بالفعل می پردازیم. دراین
دوره با روش های نوین تبلیغات در دنیا آشنا خواهیم شد و طریقه تولید ایده و ساخت انواع تبلیغات خلاق و تبلیغات بالای سطح آستانه به بحث گذاشته می شود

اهداف دوره مجتمع فنی تهران

با اتمام موفقیت آمیز این دوره دانشجویان و مدیران قادر خواهند بود:

  • انواع تبلیغات را شناسایی نمایند.
  • تاثیر گذاری انواع تبلیغات را درک و تبلیغات متناسب با محصول یا صنعت خاص را توصیف نمایند.
  • مفاهیم اصلی تبلیغات و طراحی برنامه های جامع تبلیغاتی با اصول علمی را توصیف نمایند.
  • کمپین تبلیغاتی را توصیف نمایند.
  • انواع تبلیغات مرتبط با چرخه عمر محصول( PLC ) را تشریح نمایند.
  • ماتریس BCG و مدل ایگور آنسوف را تشریح نمایند.
  • روان شناسی رنگ در تبلیغات را تحلیل نمایند.
  • تبلیغات دهان به دهان، ویروسی و زیر از سح آستانه را شناسایی و راهکارهای آن را تحلیل نمایند

برای اطلاع از دوره های مجتمع فنی تهران و مشاهده سایت مجتمع فنی تهران کلیک کنید

دوره های پیشنهادی

دوره : مدیریت
مدت دوره : 20 ساعت
پنجشنبه از 13:00 تا 17:00
ظرفیت : 8 نفر