دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده

دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده

دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی

_ معرفی اولیه و جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در جهان سابقه مالیات بر ارزش افزوده در ایران

_ نتایج و ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده

_ چگونگی محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

_ و …

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 25 فروردین 1398
مدت دوره : 8 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 140,000 تومان112,000 تومان