دوره آموزشی English B2.3

/دوره آموزشی English B2.3
دوره آموزشی English B2.3

دوره آموزشی English B2.3

توضیحات کلاس :

شاید همواره این سوال در ذهن زبان آموزان شکل می گیرد که علت فراگیری و آموزش زبان فرانسه چیست؟ و از چه رو برخی از افراد علیرغم تغییر زبان بین المللی از فرانسه به انگلیسی باز هم تمایل به یادگیری این زبان دارند! لازم به ذکر است بیش از ۲۷۴ میلیون نفر درپنج قاره در سرار دنیا به زبان فرانسه صحبت می کنند و همچنین این زبان پس از انگلیسی دومین زبان خارجی است که در دنیا فراگیر شده است و در کنار زبان انگلیسی در تمام مدارس به طور رسمی آموزش داده می شود.

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 13 بهمن 1398
مدت دوره : 36 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 16:00 تا 18:00
ظرفیت : 2 نفر
شهریه دوره : 370,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.