; دوره آموزشی فنون و مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

دوره آموزشی فنون و مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار

>دوره آموزشی فنون و مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار
دوره آموزشی فنون و مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار

دوره آموزشی فنون و مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار

شماره کلاس تاریخ شروع کلاس مدت دوره زمان کلاس ظرفیت شهریه دوره عملیات
تاریخ شروع احتمالی : شنبه 23 فروردین 1399
مدت دوره : 20 ساعت
دوشنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 684,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
مدت دوره : 20 ساعت
شهریه دوره : 0 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
مدت دوره : 20 ساعت
شهریه دوره : 0 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید