مکالمه PI

/مکالمه PI
مکالمه PI

مکالمه PI

توضیحات دوره دوره مكالمه انگليسي مياني :

  • تکیه بر محاورات روزمره و اصطلاحات کاربردی
  • بدون تدریس گرامر و قواعد
  • برای تقویت و روان سازی مکالمات
دپارتمان و گروه : دپارتمان زبان های خارجی
مدت دوره : 30 ساعت
دوشنبه از 14:00 تا 17:00
ظرفیت : 15 نفر