دوره آموزشی مکالمه PI

دوره آموزشی مکالمه PI

دوره آموزشی مکالمه PI

توضیحات دوره دوره مكالمه انگلیسی میانی :

  • تکیه بر محاورات روزمره و اصطلاحات کاربردی
  • بدون تدریس گرامر و قواعد
  • برای تقویت و روان سازی مکالمات
مدت دوره : 15 ساعت
دوشنبه از 17:00 تا 19:00
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.