مکالمه Ad

/مکالمه Ad
مکالمه Ad

مکالمه Ad

توضیحات دوره دوره مكالمه انگليسي پيشرفته :

  • تکیه بر محاورات روزمره و اصطلاحات کاربردی
  • بدون تدریس گرامر و قواعد
  • برای تقویت و روان سازی مکالمات
دپارتمان و گروه : دپارتمان زبان های خارجی
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 25 آبان 1396
مدت دوره : 30 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 17:00
ظرفیت : 15 نفر