; دوره کارگردانی سینما - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

دوره کارگردانی سینما

>دوره کارگردانی سینما
دوره کارگردانی سینما

دوره کارگردانی سینما

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 30 آذر 1400
مدت دوره : 48 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 14:00 تا 17:00
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 1,726,000 تومان

توضیحات کلاس :

سرفصل ها

وظایف کارگردان و مبانی کارگردانی
ذهنیت و عمل خلاقانه کارگردان
انتخاب متن (فیلمنامه)
انتخاب عوامل و بازیگران
روخوانی
چگونگی تفسیر و تعبیر فیلمنامه
ارتباط کارگردان با عوامل صحنه
کارگردان و طراحی صحنه و لباس
مدیریت صحنه
نقش و عملکرد کارگردان در صحنه
کارگردان و بازیگر
شیوه های تمرین و رهبری بازیگر
مراحل تمرین و بررسی جنبه های فنی پرورش بازیگر
کارگردانی و میزانس
رفع ایرادات نهایی پروژه

برای پروژه پایان ترم هر هنرجو یک فیلم کوتاه تولید خواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید

Open chat
24ساعته پاسخگوی شما هستیم