دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)

//دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)
دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)

دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)

توضیحات دوره حسابداری خدماتی (مالی 1) :

دوره حسابداری خدماتی :
توانایی در تهیه و تنظیم گزارشات مالی، چگونگی ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر، تهیه تراز آزمایشی تعدیل حسابها، تنظیم کاربرگ و بستن حسابها

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ گزارش های مالی میان دوره ای و انواع ترازهای آزمایشی

_ تهیه صورت های مالی نهایی، بستن حساب ها، سند افتتاحیه

_ آشنایی با استاندادهای حسابداری

_ و …

 

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 20 مهر 1397
مدت دوره : 50 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 19:00 - جمعه از 09:00 تا 12:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 845,000 تومان760,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.