دوره آموزشی تایپ و تند زنی

/دوره آموزشی تایپ و تند زنی
دوره آموزشی تایپ و تند زنی

دوره آموزشی تایپ و تند زنی

توضیحات دوره آموزش تایپ و تندزنی :

دوره آموزش تایپ و تندزنی :
دانش پژوهان با شرکت در این دوره مهارت های لازم جهت تایپ ده انگشتی را پیدا می نمایند.

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 24 آبان 1396
مدت دوره : 15 ساعت
چهارشنبه از 11:30 تا 14:45
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 112,000 تومان100,800 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.