دوره آموزشی آشنایی با اصول مدیریت و سرمایه گذاری در بورس

//دوره آموزشی آشنایی با اصول مدیریت و سرمایه گذاری در بورس
دوره آموزشی آشنایی با اصول مدیریت و سرمایه گذاری در بورس

دوره آموزشی آشنایی با اصول مدیریت و سرمایه گذاری در بورس

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 13 اسفند 1397
مدت دوره : 21 ساعت
شنبه و دوشنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 535,000 تومان481,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.