مقالات آموزشی عکاسی

Home>مقالات آموزشی عکاسی

دیافراگم دوربین

دیافراگم دوربین چیست؟ دیافراگم، که معادل واژه روزنه در فارسی است، اشاره به باز شدن پرده عدسی دارد که منجر به عبور نور از آن می گردد. درجه بندی دیافراگم عموما به صورت اعدادی مانند 1.4- 2 - 2.8 – 4 - 5.6 – 8 و 11 نشان داده می شود. بدین معنا که هر [...]

Open chat
24ساعته پاسخگوی شما هستیم