کسب و کار

Home>کسب و کار

آموزش رزومه نویسی حرفه ای

آموزش رزومه نویسی حرفه ای  رزومه نویسی چیست؟ رزومه  یا کارنامک ، بطور کلی شامل توضیحاتی از سوابق شغلی ، دوره های طی شده ، مهارت های فردی و دست آوردها است که فرد جویای کار ضمن رعایت اصول رزومه نویسی ، آن را برای کارفرمایان و مسئولین استخدام شرکت موردنظر ارسال می کند.   [...]

Open chat
24ساعته پاسخگوی شما هستیم