چرا هنگام عکاسی نورپردازی میکنیم؟

//چرا هنگام عکاسی نورپردازی میکنیم؟

چرا هنگام عکاسی نورپردازی میکنیم؟

اهمیت و جایگاه نورپردازی و لزوم کنترل آن در عکاسی با توجه به این نکته مشخص می شود که وجود نور است که عکس گرفتن را ممکن می سازد. همانطور که خیلی از بزرگان عکاسی عقیده دارند می توان گفت که عمل عکاسی به معنی فرایند ثبت نور است .
در هنگام عکاسی بایستی به وجود نور یا نبودن آن در نواحی مختلف صحنه توجه نمود. این نور میتواند از منابع مختلف تامین گردد. در فضای باز عموما منبع نور مورد نیاز برای عکاسی از خورشید تامین می شود .نور مصنوعی از منابع مهمی است که در شی و همچنین در هنگام روز مورد استفاده قرار میگیرد. هنگام عکاسی درمحیط های بسته و فضای داخلی علاوه بر استفاده از نور طبیعی خورشید مکه معمولا از نواحی پنجره ، در و یا روزنه موجود در دیوار به محیط داخل ساختمان وارد میشود، منابع نور مصنوعی نقش مهمی ایفا میکنند.
نورپردازی به منظور دستکاری در نور طبیعی محیط انجام می پذیرد تا نور مورد نیاز برای عکاسی را با کیفیت و شدت مناسب تامین نماید . با نورپردازی مناسب به سوژه می توان در یک تصویر دو بعدی ، تصور و حس سه بعدی ایجاد نمود. معمولا جلوه های ویژه بصری ازهمراهی نور با سایه بوجود می آید.
نور پردازی برای روشن تر کردن سوژه نیست ، بلکه برای تاکید بر سطوح ، شکل و جنس سوژه و حتی کم جلوه دادن آن است . ما میتوانیم با ایجاد سایه روشن ، آثاری افسون کننده ، زیبا و یا رویایی خلق کنیم . میتوان با نورپردازی آگاهانه توجه بیننده را جلب کنیم به عنوان مثال : می توان یک قوطی را برجسته و چشمگیر کرد میتوان کوتاه را بلند کرد و بلند را کوتاه ، چاق را لاغر و یا لاغر را چاق ، در کل میتوانیم ظاهر سوژه را به طور کلی تغییر دهیم.

نویسنده | ۱۳۹۷/۵/۲۴ ،۰۹:۵۶:۴۸ +۰۰:۰۰ ۲۳ مرداد ۱۳۹۷|مقالات|