چگونگی یادگیری نرم افزار اکسل

//چگونگی یادگیری نرم افزار اکسل

چگونگی یادگیری نرم افزار اکسل

تهیه و تنظیم ویدئو توسط مهندس پورفتحی

دوره های آموزشی مرتبط

دوره آموزشی پیشرفته Excel
دوره آموزشی ICDLI

نویسنده |۱۳۹۷/۶/۱۱ ۱۱:۳۲:۲۸۱۱ شهریور ۱۳۹۷|فیلم های آموزشی|