فیلم های آموزشی

/فیلم های آموزشی
فیلم های آموزشی ۱۳۹۷/۵/۳۰ ،۱۲:۱۵:۲۱ +۰۰:۰۰

چگونگی یادگیری نرم افزار اکسل

معماری را در مجتمع فنی نیاوران حرفه ای بیاموزید

کاربرد فوق العاده ی نرم افزار اسکچاپ در معماری