اساتید و هیئت علمی

/اساتید و هیئت علمی
اساتید و هیئت علمی ۱۳۹۶/۱۱/۱ ۱۵:۲۲:۰۱

اعضای مجتمع

آقای صاحب امتیاز مجتمع فنی
آقای صاحب امتیاز مجتمع فنی صاحب امتیاز مجتمع فنی
طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری
آقای صاحب امتیاز مجتمع فنی
آقای صاحب امتیاز مجتمع فنی صاحب امتیاز مجتمع فنی
طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری

اساتید

مارتین پور امینی
مارتین پور امینیاستاد زبان انگیلیسی
مهندس امیر فرزان ناجی پور
مهندس امیر فرزان ناجی پورمدرس طراحی سایت
مهندس حمید شریفی
مهندس حمید شریفیمدرس معماری داخلی
مهندس کامران پور فتحی
مهندس کامران پور فتحیمدیر دپارتمان فنی مهندسی،مدرس ICDL