دوره Dynamic Web Site Makeover With PHP & My SQL

Installation QuickStart Guide with XAMPP
Setting Up Your Work Environment
General PHP
PHP Building Blocks for Programs
Working with Functions
Working with Strings, Dates, and Time
Working with Forms
Working with Cookies and User Sessions
Understanding the Database Design Process
Learning Basic SQL Commands
Building the Database
Data In, Data Out
Protecting Your Data
Creating an Online Address Book
Creating a Simple Discussion Forum
Creating an Online Storefront

پیش نیاز های دوره Dynamic Web Site Makeover With PHP & My SQL

HTML5, CSS3, Javascript

جدول زمان ارائه دوره Dynamic Web Site Makeover With PHP & My SQL

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
وضعیتزمان دورهتعداد جلساتتاریخ شروعروزها و ساعات تشکیل
شروع قطعی 42141396/06/25شنبه و چهار شنبه (17:30-20:30)
درحال ثبت نام 4271396/08/11پنج شنبه (08:30-14:30)

دوره های مرتبط: