دوره E I 1

پیش نیاز های دوره E I 1

E PI 4

جدول زمان ارائه دوره E I 1

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
وضعیتزمان دورهتعداد جلساتتاریخ شروعروزها و ساعات تشکیل
شروع قطعی 42111396/09/11شنبه و چهار شنبه (18:00-21:00)

دوره های مرتبط: