دوره E PI 3

پیش نیاز های دوره E PI 3

E PI 2

جدول زمان ارائه دوره E PI 3

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
وضعیتزمان دورهتعداد جلساتتاریخ شروعروزها و ساعات تشکیل
شروع قطعی 42111396/08/13شنبه و چهار شنبه (09:00-12:00)

دوره های مرتبط: