این دوره با تکیه بر آموزش هر چه بیشتر لغات و اصطلاحات کاربردی روزمره متقاضیان را برای داشتن مهارت مکالمه انگلیسی بصورت روان و با رعایت حداقل قواعد مورد نیاز آماده میکند. این دوره نیز برای تمامی سطوح برنامه ریزی شده است بطوریکه تمامی متقاضیان پس از شرکت در آزمون تعیین سطح می توانند در کلاس مناسب خود جای گیرند.
لازم به ذکر است که حداقل سطح برای شرکت در این دوره سطح Elementary می باشد. در سطوح پایینتر از کتب Let's Talk1-3 استفاده میشود و برای دوره های مکالمه صرف در سطوح پیشرفته مطالب آموزشی بسته به نیاز دانش پژوهان از سوی استاد تهیه و ارائه میشوند.