مسافرت به کشور ترکیه، مهاجرت ، تحصیل و یا حتی علاقمندی به زبان ترکی استانبولی هر کدام میتواند دلیل شما برای یادگیری این زبان باشد که یقینا اگر این روند تحت نظر اساتید باسابقه و با استفاده از برترین کتابهای درسی در محیطی دوستانه انجام گیرد هدف بسیار آسانتر در دست شما خواهد بود.

زبان ترکی استانبولی در نمایندگی نیاوران بر اساس کتب Hitit آموزش داده میشود که در مجموع سه کتاب این سری آموزشی در سه سطح و 12 ترم ارائه میشوند.