در دپارتمان زبانهای خارجی نمایندگی نیاوران دوره های آمادگی آزمونهای زیر بصورت تخصصی ارائه میشود:

IELTS -TOEFL iBT-FCE- CAE


IELTS چیست؟
آزمون IELTS یا International English Language Testing System برای ارزیابی توانایی داوطلبین تحصیل، کار یا اقامت در جوامع انگلیسی زبان طراحی شده است. این امتحان توسط واحد Local Examination Syndicate دانشگاه کمبریج ، The British Council و مرکز IELTS استرالیا برگزار می شود و مراکز برگزار کننده آن در سرتاسر دنیا پراکنده اند. نتایج این آزمون در کشورهای مشترک المنافع انگلستان و بسیاری دانشگاه های انگلیسی زبان در اروپا و ایالات متحده معتبر است. این امتحان شامل چهار بخش (Speaking, Writing, Reading, Listening) است.
انواع آزمون IELTS:

دو نوع آزمون IELTS وجود دارد: نوع آکادمیک (Academic) که با هدف ارزیابی داوطلبان دانشگاه ها انجام می شود و نوع عمومی (General Training) که معمولا برای داوطلبان ویزای کار یا مهاجرت کاربرد دارد.
این دو نوع در بخش های Listening و Speaking مشابه هستند اما Reading و Writing آنها تفاوت می کند.
نحوه ثبت نام دوره های IELTS
در مجتمع فنی تهران، نیاوران دوره های آمادگی این امتحان در طول یک دوره 51 ساعته انجام می پذیرد که حداقل دانش زبان برای شرکت در این دوره Intermediate می باشد.