معرفی دپارتمان:
دپارتمان مهندسي و تخصصي مجتمع فني تهران با هدف ارتقاء سطح علمي مهندسين و متخصصين صنايع کشور پايه گذاري شده است، اين دپارتمان به پشتوانه برخورداري از مدرسين مجرب و با سابقه توام با امكانات و تجهيزات مناسب آموزشي توانسته است بستر مناسبي را جهت پيشرفت و افزايش سطح آگاهي و مهارت هاي تخصصي دانشپذيران، مهندسين و فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها فراهم نمايد. هر چند كه نو ع مخاطبين مربوطه و سطح انتظارات آنها مسئوليتي خطير و سنگين را متوجه اين دپارتمان مي‌سازد. در اين راستا دپارتمان مهندسي و تخصصي هم اکنون در چهارده گروه تخصصي در حال فعاليت است که در هر گروه دوره‌هاي آموزشي نرم‌افزاري، دوره‌هاي تئوري و دوره‌هاي عملي به صورت کارگاه‌هاي تخصصي در حال برگزاري است.
مخاطبین دپارتمان :
دانشجویان، فارغ التحصیلان