هدف از تشکیل این گروه، برگزاری دوره‌های مرتبط با زیر گروه‌ها برای دانشجویان، کارشناسان و علاقه‌مندان با توجه به نیازهای بازار کار توسط مجرب‌ترین کارشناسان و متخصصان این رشته می‌باشد.
معرفي زیر گروه GIS یا سیستم اطلاعات مکانی
اين اصطلاحي است كه امروزه متخصصان GIS در خصوص استفاده از اين فناوري به كار مي برند. بي شك سامانه GIS در زمره رشد يابنده ترين فناوريها در صنعت IT در سالهاي اخير بوده است. اين فناوري در فاز عمومي (General) در اكثر رشته هاي دانشگاهي قابليت توسعه دارد ( در كشورهاي پيشرفته اين امر محقق گشته است). تشكيل شوراي ملي GIS با حضور نمايندگاني از كليه وزارت خانه ها و سازمانهاي مهم، اهميت اين موضوع را بيش از پيش نمايان مي سازد كه GIS مي تواند به عنوان يك فناوري مادر- تخصصي مطرح باشد. شايد يكي از دلايلي كه امروزه باعث محبوبيت و گسترش اين رشته شده اينست كه در سه سطح كارشناسي، كارشناسي حرفه اي و مديريتي مخاطبان عام و خاص دارد. لذا امروزه GIS صرفاً به عنوان يك نرم افرار معرفي نمي شود بلكه با عنوان "سامانه GIS" و با كاركرد كارشناسي- مديريتي مطرح مي باشد.
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بستری برای ذخیره، نگهداری، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی می باشد و جهت کار همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی (جغرافیایی) و توصیفی دارند، طراحی شده است. امروزه در اختیار داشتن داده های بهنگام و استخراج اطلاعات مورد نیاز از این داده‌ها دارای اهمیت وافری می ‏‏‏باشد. در این رابطه سیستم های اطلاعات جغرافیایی به عنوان ابزاری مهم در مدیریت داده های زمین مطرح می‏ باشند که با فراهم ساختن امکان یکپارچه سازی داده های حاصل از منابع مختلف، امکان استخراج اطلاعات مورد نیاز و کشف ارتباطات پیچیده و ناپیدای ما بین پدیده های مختلف را فراهم می نمایند. داده های زمینی، دربسیاری از کاربردها مورد نیاز می باشند لذا سیستم های اطلاعات جغرافیایی پاسخگوی نیازهای طیف وسیعی از کاربران می باشند.
از دیدگاه فنی این سیستم ها با دو جنبه مختلف از داده ها سروکار دارند، مکان و توصیفات مربوطه. در نتیجه در اختیار داشتن داده های جغرافیایی رقومی به عنوان پایه ای برای ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی دارای اهمیت بسزایی می باشد. برای بهره گیری صحیح از قابلیتهای یک GIS، در درجه اول نیاز به درک صحیح از سیستم GIS و سپس ساختار اطلاعات در آن میباشد.جهت پیاده سازی یک سیستم GIS ، توجه به ماهیت و ساختار اطلاعات جغرافیایی متشکله آن که رکن اساسی هر سیستمGIS را تشکیل داده و توانمندیها و پتانسیلهای آن را تعیین میکند، اجتناب ناپذیر است. از قابلیتهای یک پایگاه اطلاعاتی، مدیریت اطلاعات و قابلیت دستیابی به داده های مختلف آن بر حسب نیاز می باشد. در طراحی پایگاه اطلاعات سیستم GIS بر اساس تحلیل نیازهای انجام شده، ساختار داده ها به گونه ای باید طراحی گردد که ارتباط های منطقی بین داده ها حفظ شده و براساس آن بتوان سیستم مدیریت داده های موجود را پیاده سازی نمود. با توجه به استفاده از منابع متفاوت اطلاعاتی در تکمیل داده های بانک اطلاعاتی باید الگوریتم مدیریت داده ها با قابلیت بازیابی و دسترسی به رکوردها و لایه های اطلاعاتی سایر منابع اطلاعاتی بر حسب موقعیت جغرافیایی و در شرایط مورد نیاز کاربر ، طراحی و در محیط نرم افزاری بستر GIS انتخاب و پیاده سازی گردد.