مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
سخت افزار- نرم افزار- شبکه ها - ICT در زندگی روزمره - امنیت - قوانین

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
سیستم عامل - مدیریت فایل ها - برنامه های کمکی - مدیریت چاپ

واژه پردازی (MS-Word)
استفاده از برنامه - ایجاد سند - قالب بندی - اشیاء (Objects) - ادغام پستی - آماده سازی خروجی ها

مرور وب و اینترنت
اینترنت - استفاده از مرورگر - استفاده از وب - خروجی های وب - استفاده از پست الکترونیک - مدیریت پست الکترونیک

صفحه گسترده ها (MS-Excel)
استفاده از برنامه - خانه ها (Cell) - فرمول ها و توابع - قالب بندی - نمودارها - آماده سازی خروجی

پایگاه داده ها (MS-Access)
درک مفهوم پایگاه داده - استفاده از برنامه - جداول - بازیابی اطلاعات - اشیاء (objects) - خروجی ها

ارائه مطالب (MS-PowerPoint)
استفاده از برنامه - ساخت یک ارائه مطلب - متن - نمودارها - اشیاء گرافیکی - آماده سازی خروجی

سرفصل های دوره ICDL پیشرفته
Access
Powerpoint
Word

سرفصل دوره های جدید ICDL
Equal skills
Web editing
Image editing
ICDL cad